Kakor till kaffet?

Gdpr & Cookies

GDPR

GDPR (Dataskyddsförordningen) är en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018.

GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Det innebär att kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter skärps.

Black Shade DIGITAL, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Förordningen stärker dina rättigheter när det gäller personlig integritet. Det är viktigt att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

Cropped Black Shade Digital Logotype 3240×3240px.png
Cropped Black Shade Digital Logotype 3240×3240px.png

Varför hanterar vi personuppgifter?

Black Shade DIGITAL’s syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig och våra uppdrag. 

Vi kan ha dina personuppgifter för att du någon gång under de senaste åren varit i kontakt med oss via webben, e-post eller köpt en tjänst av oss och att vi i samband med detta tog del av dina kontaktuppgifter. Det kan också gälla om du någon gång jobbat eller samarbetat med oss.  

Säkerhet

Black Shade DIGITAL har säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att Theo Sales and Marketing AB ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

Cropped Black Shade Digital Logotype 3240×3240px.png
Cropped Black Shade Digital Logotype 3240×3240px.png

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Black Shade DIGITAL hanterar och i vilka ändamål. Det sker genom begäran om ett så kallat registerutdrag.

Vi är skyldiga att gratis, efter begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Denna information lämnas i ett s.k. registerutdrag.

Skicka din begäran till hello@blackshade.digital vi lämnar ut informationen mot legitimering på plats. 

Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts.

Du har även rätt att kräva att Black Shade DIGITAL raderar dina personuppgifter från Black Shade DIGITAL’s samtliga system. I lagen kallat ”Rätten att bli bortglömd”.

Black Shade DIGITAL har rätt att neka din begäran om radering om det finns avtal eller legala skyldigheter som hindrar. Det kan bland annat vara skyldigheter kommer från andra lagar så som till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

Vill du veta mer om vad den nya förordningen innebär så finns mer information hos Datainspektionen.  

https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/

Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters cookies, “vanliga” cookies och session-cookies. Session-cookies försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga cookies sparas på din dator en längre tid, eller tills de manuellt raderas.

När och varför använder vi cookies?

 • Vi använder cookies på denna webbplats för att se om du är en besökare eller en redaktör som får göra ändringar i innehållet.
 • Vi använder cookies i samband med att du aktiverar tjänsten Talande webb för att kunna lyssna på innehållet på webben.
 • Vi använder cookies för att kunna räkna antalet användare och trafik. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.
 • Cookies kan förekomma i e-postutskick för att fastställa öppningsfrekvenser.
 • Vi använder cookies för annonsering. Här använder vi oss av insamling med hjälp av Google Analytics, Google Adwords, Facebook och AdForm.

Google Analytics

De Google Analytics Annonseringsfunktioner vi har aktiverat är följande

 • Remarketing med Google Analytics.
 • Visningsrapportering för Googles Display-nätverk.
 • Demografi- och intresserapporter i Google Analytics.
 • Integrerade tjänster som kräver Google Analytics för att samla in data via annonscookies och anonyma identifierare.

För alla Google-produkter följer Black Shade DIGITAL den officiella annonseringspolicyn.

Cropped Black Shade Digital Logotype 3240×3240px.png
Cropped Black Shade Digital Logotype 3240×3240px.png

Remarketing annonsering

Remarketing-annonsering gör det möjligt för oss att skapa online kampanjer som är mer intressanta för dig. Det är en teknik som gör att vi kan visa relevanta annonser för rätt person i våra kampanjer. Vi gör detta genom att analysera användarbeteende från data som är insamlade med våra cookies. Denna typ av information är anonym, vilket betyder att ingen personlig information sparas.

Remarketing annonsering innebär att

 • Tredjepartsleverantörer, till exempel Google, visar våra annonser på andra webbplatser på internet.
 • Tredjepartsleverantörer, till exempel Google, använder cookies för att visa annonser utifrån våra besökares tidigare besök på vår webbplats.

Samtycke

Genom att du har din dator inställd på att tillåta cookies samtycker du till vår och Googles användning av cookies på vår webbplats som den beskrivs i denna information. Om du samtycker till vårt användande av cookies får du tillgång till alla funktioner på vår webbplats som kräver användande av cookies.

Du kan förhindra att cookies lagras på flera sätt

 • Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst. Det gör dock också att dina personliga inställningar försvinner.
 • Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Instruktioner för att rensa cookies i din webbläsare finns bland annat på Googles hjälpsidor. Detta kan komma att påverka din upplevelse av sajten negativt.
 • Fler moderna webbläsare har också stöd för privat läge eller s.k. “inkognitoläge”. Använder du detta så raderas dina cookies varje gång du stänger din webbläsare. Detta kan också komma att påverka din upplevelse av sajten negativt.

För mer information om cookies se www.pts.se/cookies

Obs! Personlig data sparas inte i cookies. Black Shade DIGITAL kan komma att samköra personligt identifierande information med cookies för att bättre mäta aktivitet och engagemang på webbplatsen. Det får du som användare information om och möjlighet att godkänna i förväg. Du har alltid möjlighet att neka till att en sådan samkörning sker.

Tredje part

Vi delar aldrig personlig data med någon tredje part, utan ditt uttryckliga medgivande på förhand.

Vi kan komma att dela icke-personlig data med tredje part, då detta främjar våra syften gällande kommunikation och marknadsföring. Till exempel kan vi använda cookies med visst beteende på vår sajt, för att rikta återkommande annonsering mot dessa (så kallat “retargeting”), eller mot andra cookies som delas av tredje part, vilka har ett liknande beteende på Internet (så kallat “tvillingar”).

De partners som vi kan komma att dela data med är annonsörer, eller tillhandahållare av annonseringsplattformar och tjänster (inklusive spårningstjänster), liksom övriga samarbetspartners, sponsorer, undersökningsbolag eller liknande.

Datasäkerhet

Personlig data hålls på skyddade servrar internt hos Black Shade DIGITAL’s leverantör Inleed. Vi uppmanar dig som användare att inte använda publika datorer, eller på ett oansvarigt sätt hantera personliga data som du delar med oss.

Cropped Black Shade Digital Logotype 3240×3240px.png
Cropped Black Shade Digital Logotype 3240×3240px.png

Uppdatera och ändra data

Om du har frågor eller vill kontrollera vilken personlig data som Black Shade DIGITAL har om dig eller vill uppdatera och/eller ta bort data så kontaktar du oss på hello@blackshade.digital

Ändringar i denna policy

Eventuella ändringar i denna webbplatspolicy kommer att publiceras på den här sidan.